Benhinneinflammation

Benhinneinflammation är ett besvär som kan uppstå under eller efter löpning eller hoppträning och ger en smärta framför allt på framsidan/insidan av skenbenet.

Den vanligaste gruppen som drabbas är långdistanslöpare men även andra motions- och idrottsaktiviteter där löpning och/eller hopp ingår.

Flera orsaker kan ligga bakom att man får detta besvär, exempelvis ökad träningsmängd, muskulär imbalans, underlag, skor och löpteknik. Sannolikt kan även felställning av foten och bristande bålstabilitet bidra.

Vanligen så smyger sig besvären på. Först efter aktivitet, men så småningom även under träning. Till sist måste man avstå från idrott. I vissa fall kan en lätt svullnad och rodnad uppstå i området.

Hur blir jag av med det?
Prognosen är normalt sett god. Det är viktigt att idrottaren lyssnar på kroppens varningssignaler, drar ner på idrottsaktiviteten och korrigerar slitna skor och sulor i tid.

Vi använder stötvågsbehandling tillsammans med träningsråd, med god effekt.

Triggerpunkter, trigger points 

Triggerpunkter är en vanlig orsak till muskulär smärta. Statiskt arbete, hormoner eller kost kan leda till uppkomst av triggerpunkter. Spänningshuvudvärk är smärta genererad av triggerpunkter i huvud- eller nackmuskulaturen.

Triggerpunkter är en grupp av muskulära knutor (noduli & sarkomerer) som formar sig till en beröringsbar triggerpunkt i en muskelfiber. Triggerpunkten genererar smärta, vilket skapar en ond cirkel med ökad smärtkänslighet och ibland refererad smärta, såsom spänningshuvudvärk.

Triggerpunkter behandlas framgångsrikt med stötvågsbehandling, dry needling (nålar) eller med manuella tekniker. Vi hjälper dig även med träningsprogram för att optimera funktionen i dina muskler. Exempelvis hållningsträning, bålstabilitet eller balanstärning.