Senbesvär - Tendinopati

Mellan muskeln och dess fäste mot ben finns en sena. Många besvär som är relaterade till rörelseapparaten kan komma från just senor. Exempel på sådana besvär kan vara:

  • hälsenesmärta
  • hälsporre, plantarfasciit, plantarfascialgi
  • axelsmärta såsom kalkaxel, impingement/inklämning
  • tennisarmbåge/lateral epikondylit
  • golfarmbåge/medial epikondylit
  • hopparknä, löparknä
  • tendinos
  • bristning/ruptur eller annan skada

Det som skiljer senbesvär från besvär från muskler är framför allt läkningstiden - en sena behöver mycket längre tid på sig att läka eller att anpassa sig till en ny högre belastning. Muskler anpassar sig snabbare och därför är det vanligt att man vid ökad träningsdos, eller när man börjar med en ny sport, snabbt känner sig starkare och tar i för mycket. Eftersom senorna tar cirka 3 gånger så lång tid på sig att anpassa sig till en ny belastning jämfört med muskulatur så finns det en risk att man får ont i just en sena.

Lösningen när man nyligen har fått ont i en sena är oftast så enkel som att man trappar ner på belastningen till smärtan har minskat och sedan ökar igen fast mera försiktigt än initialt. En normal sena behöver ca 3 månader för att anpassa sig till en ny belastning. Att ta antiinflammatorisk medicin och fortsätta med sin aktivitet på samma nivå, är sällan den bästa metoden. Vid långvariga besvär, så som tendinos kan stötvågsbehandling vara en bra behandlingsmetod. Vi hjälper dig även med att utforma ett efterföljande träningsprogram för just ditt besvär.

På vår klinik utvärderar vi en smärtande sena med specifika tester samt att vi tittar på senans struktur med hjälp av diagnostiskt ultraljud. På så vis kan vi ge dig ett mycket specifikt svar på hur din sena mår och en lämplig plan för hur du ska kunna återgå till din önskade aktivitet.