Löparknä - tractus iliotibialistendinalgi

Löparknä har fått sitt namn av att det är så många långdistanslöpre som drabbas av denna åkomma.

Symptom och tecken:
huvudsymptomen är smärta vid laterala femurkondylens spets strax nedanför och på utsidan av knäet i samband med aktivitet. Ibland kan det förekomma krepitationer (knäppningar), men i första hand upplever patienten rena trycksmärtor i området. Ofta blir smärtan mindre efter uppvärmning och under träning, men blir värre efter träning, t.ex nästa morgon.

Referens: Idrottsskador av Roald Bahr och Sverre Maehlum.

Behandling: vi behandlar löparknä framgångsrikt med stötvågsbehandling.

 

Hopparknä - patellar tendinopati

 Patellar tendinopati är en vanlig diagnos inom idrotten, främst inom volleyboll och elitfotboll.

Symptom och tecken: smärtan uppkommer under aktivitet, lokaliserad till precis nedanför knäskålen vid knäskålsenans ursprung, men ibland även vid knästräckarmuskelns senfäste ovan knäskålen. Ofta uppkommer smärtan under aktivitet så som vid att gå nerför trappor, när man kör bil och när man sitter still under en längre tid.

Referens: Idrottsskador av Roald Bahr och Sverre Maehlum.

Behandling: vi behandlar hopparknä framgångsrikt med stötvågsbehandling. I genomsnitt tar det 3-4 behandlingar.