Medicinsk laser

Laserljusets egenskaper är unika. Det har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. 40 års forskning visar att laserljus kan användas för att minska smärta och inflammationer samt främja läkning. När laser används i detta syfte så kallas det medicinsk laserbehandling.


Hur går behandlingen till?

Vid behandling kommer laserljuset ut från en så kallad prob (liknar en penna). Vi håller änden av proben mot det stället som man behandlar. Beroende på vilken typ av prob som vi använder så tränger ljuset in från 1 cm ner till 5 cm in i vävnaden. Belysningen med laserljus påverkar celler och vävnader till att läka. Behandlingen är normalt smärtfri men i vissa fall kan kan behandlingen orsaka ett lätt obehag som motsvarar en stickande känsla.

Vilka effekter ger energiupptaget i cellen?

  • Stimulerar cellfunktioner (immunförsvaret)
  • Minskar smärtan
  • Reducerar inflammationen, svullnader och ödem.
  • Främjar läkning
  • Vilka skador kan behandlas med medicinsk laser?
  • Smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor.
  • Akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skadan har uppstått.
  • Idrottsskador, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller av annan orsak. 

Exempel är onda ryggar,axlar, knän och tennisarmbåge.


Gör det ont?

Laserbehandlingen smärtar inte.

Däremot kan det hända att det uppstår en behandlingsreaktion där smärtan kan öka eller uppträda 6-24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocessen. Det är positivt för då vet man att patienten reagerar på behandlingen. Speciellt vid problem av mer kronisk karaktär. Smärtan brukar avta eller helt gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.
 

Hur många laserbehandlingar behövs?

För långvariga besvär rekommenderas 4-6 behandlingar under 2 veckor följt av en utvärdering. Beroende på patientens mottaglighet och skadans karaktär varierar antalet behandlingar.

Kroniska besvär kräver i regel fler antal behandlingar än akut skador.

 

Boka behandling

Ring oss på 08-35 30 45 och uppge att du är intresserad av laserbehandling. Då ser vi till att rätt utrustning finns tillgänglig under ditt besök. Besöket bokas som ett naprapatbesök.

Aktuella behandlare:
Magdalena Loman, Leg. Naprapat