Lateralt höftsmärta - Trochanterit

Trochanterit är en vanlig diagnos främst bland motionslöpare, men förekommer även bland gravida, medelålders samt äldre kvinnor. Besväret kan bero på irriterade senor och senfästen eller slemsäckar och kan grunda sig i otillräcklig styrka och stabilitet kring höftleden, framför allt sätesmuskulaturen. Smärta i detta område kan även komma från nerver eller som referrerad smärta från muskulatur.

Symptom och tecken: Man upplever ömhet på och utstrålande smärta vid utsidan av höften. Smärta vid belastning men även i vila förekommer. Att ligga på sidan ger  ofta en ökad smärta, vilket i sin tur kan leda till störd sömn.

Behandling: Först och främst måste man ställa rätt diagnos. Detta görs genom kliniska tester och eventuellt ultraljudsdiagnostik. Visar det sig att senor är den huvudsakliga orsaken så lämpar sig stötvåg som behandling i kombination med träning av säte och ofta balans eller bålstabilitet.

Snapping hip

 Snapping hip är ett smärttillstånd som ofta är en kombination av ett obehagligt klickande ljud och en samtidig smärta. Idrottare där löpning utgör en stor del av träningen drabbas oftast. Klassiskt så sitter detta besvär på utsidan av höften, men kan även upplevas i ljumskregionen då det kallas atypisk snapping hip. I det första fallet är det oftast en av musklerna på utsian av höften som är för spänd och trött. När den glider över ett benutskott så skapas irritation, smärta och ett klickande ljud. Prinicpen är densamma för atypisk snapping hip, men då rör det sig om en muskel i ljumsken, ofta en höftböjare.

För att identifiera vilken muskel eller sena som är irriterad tar man hjälp av kliniska tester samt undersökning med ultraljudsdiagnostik. Lösningen på besväret är oftast att stärka upp muskulaturen kring höftleden och öka på bålstabiliteten. Det krävs oftast även en omfattande rörelseanalys där man identifierar den svaga länken. I många fall kan man få hjälp av muskulär behandling eller stötvågsbehandling mot senor.