Som vårdgivare har du möjlighet att remittera dina patienter till oss för en muskuloskeletal ultraljudsundersökning.

Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik är en effektiv, snabb och noggrann bilddiagnostik för undersökning av skador och förändringar i muskler, senor, ligament, slemsäckar och perifera nerver.

När det finns en osäkerhet om skadans omfattning och lokalisation eller orsaken till patientens smärta så kan ultraljudsdiagnostik ge viktig information som leder till säkrare och mer noggrann diagnos, prognos och således rätt behandlingsåtgärder.

Utöver en högre och bättre upplösning och bildkvalité jämfört med MR är ultraljudsdiagnostik den enda bilddiagnostik som möjliggör dynamisk undersökning, något som ofta är av mycket stort diagnostiskt värde vid skador i rörelseapparaten.

Mer information om ultraljudsdiagnostik hittar du under fliken "tjänster".

 

Vi på Sollentuna naprapat- & idrottsklinik är vidareutbildade inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik och har en stor erfarenhet av detta vid undersökningar och bedömningar av muskuloskeletala besvär.

Vi har sedan flera år fungerat som en remissinstans för andra vårdgivare som vill ha en ultraljudsundersökning av sina patienter. Vår ambition med detta är att kunna erbjuda alla patienter en noggrann och proffsig undersökning av både akuta och kroniska besvär utan långa väntetider.

Du remitterar patienten genom att fylla i formuläret under fliken "remiss ultraljud" i fliken ovan.