Axelsmärta - Impingement - Kalkaxel

Exempel på axelbesvär: Impingement / inklämning, kalkaxel, slemsäcksinflammation, ruptur. Arbete med armarna ovanför axelhöjd och skrivbordsarbete är båda vanliga orsaker till axelbesvär/impingement. Det kan även vara idrottsrelaterat.
Användandet av tangentbord och mus medför ofta att överarmen roteras utåt. Detta innebär att axelleden närmar sig sitt yttersta läge. Musklerna kring skulderbladet får då arbeta i ett ofördelaktigt läge vilket på sikt kan ge ett dåligt samspel mellan muskler och led. Detta kan i sin tur leda till stelhet och smärta och i långa loppet skada senor och muskler.

Hur blir jag av med det?

Först och främst måste rätt diagnos ställas, vilket vi gör med hjälp av specifik testmetodik samt att vi tittar in i axeln med diagnostiskt ultraljud.
Det är viktigt med en optimerad arbetsställning där du kan känna dig avslappnad. Ett bevis på att man sitter fel kan vara att man lätt blir trött i muskulatur kring axel och skuldra. Vi hjälper dig att finna och åtgärda grundorsaken.
Stötvågsbehandling på strukturer runt skuldran och/eller axeln har visats sig ge positiva effekter. Det är ofta viktigt med rätt träning och korrigering av hållning